Навігація
Профіль

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЗАПРОШУЄ АКТИВНУ МОЛОДЬ НА НАВЧАННЯ

Серед факультетів Уманського державного педагогічного університету особливе місце посідає факультет соціальної та психологічної освіти. Нині факультет пропонує абітурієнтам різних категорій здобути ряд перспективних та необхідних спеціальностей.

ГУМАНІТАРНА ОСВІТА, ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ, ЦІКАВІ ПРАКТИКИ ТА НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ – ЦЕ ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ УДПУ

Історичний факультет Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини є осередком історичної освіти в регіоні.

ВСТУП – 2017. КАТЕГОРІЇ ВСТУПНИКІВ, ЯКІ МАЮТЬ СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВА ЩОДО УЧАСТІ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ

Відповідно до пункту 2.3 Правил прийому на навчання до Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини в 2017 році (зі змінами) спеціальні права щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мають особи:

  • визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
  • яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;
В УДПУ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ МОЖНА ЗДОБУТИ ДОШКІЛЬНУ ТА СПЕЦІАЛЬНУ ОСВІТУ

Факультет дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету є регіональним центром підготовки педагогічних кадрів для національної системи освіти України. Спеціальності, за якими здійснюється підготовка фахівців на факультеті, не лише перспективні, а й стратегічно необхідні. Студенти факультету засвоюють знання із різних галузей педагогіки з методиками, психології, медицини; набувають практичних навичок методичної роботи з дошкільного, початкового виховання, з логопедії, корекційної психопедагогіки, спеціальної та практичної психології, організації гурткової роботи тощо.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ДОЗВОЛИЛО ВСТУПНИКАМ ПОДАВАТИ ЗАЯВУ ТА ДОКУМЕНТИ В ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ

Відповідно до листа МОН України від 14.07.2017 № 1/9-395 “Щодо умов прийому” (завантажити) з 15 липня 2017 року абітурієнт може подати заяву та документи в паперовій формі, якщо в присутності представника приймальної комісії вищого навчального закладу буде перевірена неможливість створення електронного кабінету вступника.

Відповідне рішення ухвалено Міністерством у зв’язку із проблемами у роботі системи електронного вступу, що пов’язано із запровадженням нового програмного забезпечення з посиленими вимогами до ідентифікації вступників.

В УДПУ ПРАЦЮВАЛА АВТОРСЬКА ШКОЛА АКАДЕМІКА НАПН УКРАЇНИ ТАМАРИ ЯЦЕНКО

Чергова літня авторська школа академіка Національної академії педагогічних наук, доктора психологічних наук, завідувача кафедри глибинної корекції і психолого-соціальної реабілітації, професора ЧНУ Тамари Яценко завершила свою роботу. Навчання психологів проходило на базі факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Унікальний в своєму роді метод глибинної психокорекції академіка Тамари Яценко вже знайшов багатьох прихильників і послідовників. Традиційно цікава та змістовна програма авторської школи Тамари Семенівни цього року зібрала зацікавлених дослідників людської психіки не лише з України, а й інших країн. Серед учасників школи були молоді та досвідчені викладачі психології, практичні психологи, бойові психологи зони АТО, представники волонтерських міжнародних та українських організацій з надання реабілітаційної допомоги та ін.

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗАПРОШУЄ ЗДОБУТИ ЯКІСНУ ПЕДАГОГІЧНУ ОСВІТУ

Факультет фізичного виховання, що функціонує в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини як окремий структурний підрозділ з 2007 року, нині активно розвивається та удосконалюється. На факультеті склалася чітка система і традиції удосконалення спортивної майстерності студентів, підготовки їх до участі в спортивних змаганнях різного рівня.

Факультет здійснює якісну підготовку висококваліфікованих фахівців за спеціальністю 014.11 Середня освіта. Фізична культура, які поєднують у собі професійні знання, ділові якості та здатності розв’язувати проблеми сучасної науки й практики з високою культурою та громадською свідомістю.

Навігація
Профіль