Відділ по роботі з іноземними студентами створений з метою популяризації освітніх послуг, які надаються в університеті для іноземних громадян, та організації роботи, пов’язаної з навчанням і перебуванням іноземних громадян в Університеті і на території України.

Робота відділу спрямована на вирішення наступних завдань:

 • реалізація в університеті державної політики, спрямованої на підвищення рівня якості професійної підготовки іноземних студентів;
 • встановлення тісних зв’язків з посольствами і консульствами іноземних держав в Україні;
 • пошук компаній-агентів з метою залучення іноземних громадян на навчання в університеті;
 • підготовка інформації про надання освітніх послуг з метою зростання контингенту іноземних студентів в університеті;
 • надання інформаційної підтримки іноземним громадянам з питань отримання ними запрошень на навчання в Університеті та оформлення віз, умов прийому та зарахування, визнання й апостилювання документів про освіту, а також перебування на території України;
 • координація разом з приймальною комісією та інформаційно-обчислювальним центром питань, пов’язаних зі вступом і зарахуванням іноземних громадян на навчання в Університету за акредитованими спеціальностями;
 • прийом документів, здійснення процедури зарахування й  організація навчання  іноземних громадян на підготовчому відділенні для іноземних громадян і дистанційних короткострокових курсах;
 • координація питань, пов’язаних з навчанням іноземних студентів на факультетах;
 • співпраця з органами УМВС та УДМС України в Черкаській області;
 • Співпраця з д/п МОН України «Український державний центр міжнародної освіти», «Інформаційно-іміджевий центр». 

Функції відділу:

 • ведення з юридичними і фізичними особами переговорів щодо залучення на навчання іноземних громадян;
 • підтримка постійних контактів з усіма партнерами з міжнародної співпраці;
 • підготовка проектів і підписання договорів про співпрацю з фірмами-агентами з метою залучення іноземців на навчання в Університеті;
 • здійснення інформаційної діяльності, зокрема, створення баз даних, підготовка рекламних проспектів, презентацій, ведення інформаційного сайту відділу;
 • контроль за набором та підготовкою іноземних громадян в yніверситеті в межах компетенції відділу.