Проєкт «Інтернаціоналізація університету в умовах автономії вузу та соціально-політичної нестабільності в Україні» у співпраці з Британською Радою в Україні (Програма розвитку лідерського потенціалу університетів)

Наш університет визначив інтернаціоналізацію освіти та науки одним із пріоритетів свого розвитку в умовах автономії закладів вищої освіти та соціально-політичних змін в Україні (Концепція інтернаціоналізації Уманського державного педагогічного університету за 2020-2025 рр.). Проєкт має на меті оптимізувати міжнародне співробітництво нашого університету завдяки:

  • залученню передових маркетингових технологій;
  • зростанню потенціалу університетської громади;
  • удосконаленню стратегій інтернаціоналізації університету.

Участь у проєкті дасть можливість нашому університету швидко та якісно узгодити систему освіти та науки із міжнародними стандартами, удосконалити принципи інтернаціоналізації закладів вищої освіти. Зокрема, сучасні реалії України вимагають рішучих дій щодо активації міжнародного середовища як в університеті, так і поза його межами. Це дасть можливість примножити освітній та науковий потенціал, завдяки залученню нових партнерств, удосконаленню нової стратегії інтернаціоналізації університету та його вигідному позиціонуванню на міжнародній арені.

Успішна реалізація проєкту базується на системі ефективних заходів, спрямованих на реформування сфери міжнародного співробітництва як на рівні внутрішньої організації університету, так і зовнішніх партнерських зв’язків.

SSH 2207

SSH 2304

SSH 2317