16 липня 2020 року рішенням сесії засідання Виконавчої ради Black Sea Universities Network ухвалено рішення про включення Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини до дружньої сім’ї Мережі університетів Чорного моря.

Мережа університетів Чорного моря (BSUN) – це ініціатива, спрямована на розвиток співпраці між університетами Чорноморського регіону. 

Мережа університетів була заснована в 1997 році з метою розвитку співробітництва і взаємообміну в освітній, науковій і культурній сферах серед університетів та інших установ держав – членів Організації Чорноморського Економічного Співробітництва (ОЧЕС). 

Діяльність BSUN спрямована на досягнення цілей ОЧЕС і Парламентської асамблеї Організації Чорноморського Економічного Співробітництва (ПАЧЕС) щодо перетворення Причорномор'я в регіон миру, свободи, стабільності і процвітання, шляхом взаємної кооперації.

В рамках цієї академічної мережі виконується низка науково-дослідних проєктів, які фінансуються ЄС, зокрема з екологізації виробництв у причорноморських районах. 

bsun