МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ

Країна-партнер

Установа-партнер

Тема співробітництва

Документ про співробітництво

Практичні результати

1

Україна

Львівська міська громадська організація «IMANS»

Сприяння розвитку потенціалу та підвищення академічної мобільності науковців, молодих спеціалістів, фахівців та професіоналів з України та інших країн світу на міжнародній арені; впровадження новітніх технологій та інновацій.

Угода про співробітництво
23.04.2015 р.
(безстрокова)

Співпраця та обмін інформацією, реалізація інформаційних, освітніх заходів та проєктів, участь в розробці та реалізації проєктів

2

Україна

Черкаська міська громадська асоціація “Франкомовний центр «Альянс»

Сприяння розвитку викладання французької мови за сучасними методиками; створення французького центру та медіатеки

Угода про співробітництво
15.02.2012 р.
(безстрокова)

Організація методичних семінарів та навчально-пізнавальних поїздок для студентів та викладачів, надання допомоги в створенні французького центру та медіатеки; організація навчальних та культурних заходів

3

Україна

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Модернізація навчальних програм для педагогічних шкіл України; розробка нових акредитованих дисциплін та навчальних матеріалів з науки, техніки, інженерії, мистецтва та математики; створення «Інноваційного класу» у вищих навчальних закладах України

Рамкова Угода між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств від 12.12.2006 р. (ратифікована із заявою Української Сторони Законом України від 03.09.2008 р.
№ 360-VI): Програма Еразмус +, напрям КА2: Розвиток потенціалу вищої освіти.

Термін дії:
15.10.2017 – 14.10.2020 рр.

Осучаснення навчальних програм для педагогічних шкіл України; розробка нових акредитованих дисциплін та навчальних матеріалів з науки, техніки, інженерії, мистецтва та математики

4

Україна

Інститут проблем виховання НАПН України

Співпраця в галузі наукової, навчальної та виховної роботи, науково-методичного забезпечення освітнього процесу та наукових досліджень

Угода про співпрацю 

12.11.2019 - 

12.11.2024 рр.

Стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, аспірантів; читання лекцій, спільне наукове керівництво дисертаційними, магістерськими та дипломними роботами; обмін друкованою продукцією, підготовка спільних публікацій, підготовка, проведення спільних наукових конференцій, семінарів тощо

5

Україна

Буковинський державний медичний університет

(м. Чернівці)

Реалізація спільних навчальних та професійних заходів, які відповідають цілям співробітництва

Двосторонній договір про співпрацю

12.02.2021- 12.02.2024 рр.

Розробка спільних програм з визначення та вивчення пріоритетних напрямів розвитку науки;

проведення спільних пошукових фундаментальних та прикладних досліджень;

організація спільних наукових форумів з пріоритетних напрямів діяльності ЗВО; спільна робота з підготовки кадрів вищої кваліфікації;

публікація науково-дослідних робіт, науково-методичної та навчально-методичної літератури

6

Україна

Державна організація “Заболотненське вище професійне училище №31 ім. Д.К.Заболотного”

Реалізація завдань державної національної програми «Освіта», Закону України «Про освіту», чинного законодавства та нормативних документів, що регламентують діяльність таких навчальних закладів.

Угода про спільну діяльність 

05.03.2014 - 05.03.2019 рр.

(з пролонгацією на наступні 5 років)

Організація спільного проведення науково-дослідних робіт і наукових досліджень, реалізація в навчальному процесі інформаційно-комунікаційних технологій, методів та засобів навчання, навчальних програм та методичних рекомендацій.

7

Україна

Закарпатський угорський інститут ім. Ференца ІІ

кафедра педагогіки і психології

Співробітництво, спрямоване на розвиток спільних дослідницьких проєктів

Угода про співпрацю

(безстрокова)

Обмін професорсько-викладацьким складом, обмін фаховим персоналом, спільна організація конференцій, стажувань та семінарів, обмін бібліотечним фондом, спільні дослідницькі проєкти

8

Україна

ТОВ “СЕЛФ ІНФЕСТ”

Проходження студентами практик і стажувань на території Німеччини для оволодіння сучасними формами і методами організації професійної діяльності в сфері готельного та ресторанного бізнесу, логістики та поштових послуг, виробництва, ІТ-послуг, туризму, маркетингу, підприємництва, адміністрування, менеджменту в готельно-ресторанному бізнесі, в сільськогосподарській сфері

Договір про співпрацю

12.03.2021 - 

12.03.2026 р.

Стажування для студентів  та їх тимчасове сезонне працевлаштування, оволодіння студентами сучасними формами і методами організації професійної діяльності в сфері готельного та ресторанного бізнесу, логістики та поштових послуг, виробництва, ІТ-послуг, туризму, маркетингу, підприємництва, адміністрування, менеджменту в готельно-ресторанному бізнесі, в сільськогосподарській сфері

9

Україна

ТОВ “УНІВЕРСАЛ ТЕСТ”

Забезпечення позитивних зрушень у прозорості діяльності органів державної влади, підвищення рівня обізнаності та взаємодії для ведення якісного розвитку державного сектору у сфері мовного тестування, сертифікування рівня володіння іноземною мовою в Україні

Меморандум про партнерство та співробітництво

18.03.2021 - 31.12.2021 р.

Узгодження пропозицій щодо вдосконалення та функціонування спільних напрямків діяльності, обмін інформацією у сферах діяльності органів ВГПК та Універсал Тесту; організація масово-роз’яснювальної, навчальної та консультативної роботи, проведення спільних заходів, сприяння повноцінній євроінтеграції

10

Україна

ТОВ “УНІВЕРСАЛ ТЕСТ”

Освітня послуга у формі курсу з підвищення кваліфікації по проведенню мовного тестування з метою організації заходів по підготовці наукових кадрів 

Договір про надання освітніх послуг

18.03.2021 - 31.03.2021 р.

Курс з підвищення кваліфікації по проведенню мовного тестування з метою організації заходів по підготовці наукових кадрів

11 Україна Фізична особа - підприємець ЖЕДДІ ЕССАІЕД СКАНДЕР Визначення питань співробітництва з організації набору та навчання іноземних громадян

Договір про співробітництво з набору іноземних громадян на навчання

27.07.2021 – 27.07.2026 р.

Зарахування іноземних громадян слухачами підготовчого відділення і студентами, надання освітніх послуг, консультування з питань наявних освітніх програм, напрямків підготовки, форм навчання, вартості освітніх послуг

 

ДОГОВОРИ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ УНІВЕРСИТЕТАМИ ТА НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ 

Країна-партнер

Установа-партнер

Тема співробітництва

Документ про співробітництво

Практичні результати

Азербайджан

Бакинський Євразійський університет

Розширення наукових контактів і партнерств між закладами вищої освіти України і Азербайджанської Республіки

Угода про співробітництво
лютий 2018 – лютий 2023 рр.

Участь у конференціях, обмін публікаціями.

Обмін досвідом і результатами навчальної діяльності та організація спільних семінарів і конференцій з метою обміну науковою інформацією

Азербайджан

Бакинський університет бізнесу 

Спільна наукова робота та освітньо-культурна співпраця

Міжнародна угода

Термін дії

13.03.2013 р.

(безстрокова)

Обмін досвідом, науковими знаннями, технологічними ноу-хау, обмін студентами економічних та адміністративних (управління) напрямів та спеціальностей

Греція

Технологічний навчальний інститут Центральної Македонії “Серрес”

Академічний обмін студентів та викладачів

Угода про порозуміння

(безстрокова)

Обмін студентами і викладачами, публікація 

наукових праць 

Грузія

Університет імені Шота Руставелі в Батумі

Наукова та науково-дослідницька діяльність 

Угода про співробітництво 

08.06.2013 – 08.06.2018 рр.

(з пролонгацією на наступні 5 років)

Обмін студентами

Казахстан

Неприбуткове АТ “Атирауський нафтогазовий університет імені Сафі Утебаєва”

Співпраця сторін, спрямована на розробку наукових наукових досліджень та освітню діяльність організацій, обмін інформацією, академічний обмін студентами та викладачами

Договір про співробітництво у сфері освіти і науки

23.03.2021-

23.03.2026 рр.

(з пролонгацією на наступні 5 років)

Надання освітніх послуг студентам за спеціальностями бакалавра, магістра, доктора філософії та подвійного диплому за відповідними спеціальностями, спільні заявки на участь у конкурсах на грантове фінансування наукових досліджень 

Литва

Тракайський центр навчання дорослих та Публічний інститут “Тракайський центр просвіти

Обмін досвідом, організація консультацій та взаємних візитів, читання лекцій

Угода про співробітництво

Термін дії:

17.05.2019 -

17.05.2024 рр.

Проведення спільних наукових консультацій, обмін публікаціями

Македонія

Університет “Гоце Дельчева”, м. Штіп

Науково-педагогічне співробітництво

Угода про співробітництво
16.11.2010 р.
(безстрокова)

Участь у конференціях, обмін публікаціями

Республіка Польща Академія фізичного виховання і спорту ім. Єнджея Снядецького в Гданську Обмін досвідом у підготовці фахівців у галузі фізіотерапії , туризму і рекреації, та фізичного виховання

Угода про наукове співробітництво

24.06.2014 р.

(безстрокова)

Обмін студентами, викладачами, професорсько-викладацьким складом; проведення лекцій та практичних занять, спільна робота над підручниками; спільне проведення наукових досліджень і конференцій тощо

Республіка Польща

Поморська академія в Слупську

Обмін досвідом у підготовці фахівців. Наукове співробітництво у галузі розробки методики лекційних занять і практичних занять фахових дисциплін

Угода про наукове співробітництво
07.02.2016 р.
(безстрокова)

Обмін студентами, професорсько-викладацьким складом; проведення лекцій та практичних занять; проведення наукових досліджень і конференцій; організація заходів науково-методичного спрямування

Республіка Польща

Поморська академія в 

Слупську

Встановлення основ спільного навчання 

Порозуміння про спільне навчання студентів 

28.09.2016 р.

Академічна мобільність студентів

Республіка Польща

Краківський педагогічний університет

Наукове та педагогічне співробітництво

Угода про наукове та педагогічне співробітництво
26.02.2020 – 26.02.2023 рр.

Обмін студентами, проведення лекцій та практичних занять, спільне проведення наукових досліджень і конференцій

Республіка Польща

Державна вища школа професійної освіти в Гнєзно

Розширення взаємних зв’язків в галузях наукових досліджень та освітньої діяльності

Угода про співробітництво

04.05.2010 р.

(безстрокова)

Обмін науковою інформацією і науковими досягненнями, організація спільних семінарів, конференцій, симпозіумів, проведення спільних досліджень

Республіка Польща

Державна вища школа професійної освіти ім. Іпполіта Цегельського в Гнєзно

Академічний обмін студентів та викладачів

Міжінституційна угода в рамках програми Еразмус+

2014-2021 рр.

Академічний обмін студентів та викладачів

Республіка Польща

Державна вища школа професійної освіти ім. Іпполіта Цегельського в Гнєзно

Підготовка фахівців у галузі інформатики та охорони навколишнього середовища

Угода про співробітництво
10.12.2018 р.
(безстрокова)

Обмін студентами, викладачами, проведення лекцій та практичних занять, спільне проведення наукових досліджень і конференцій

Республіка Польща

Державна вища школа професійної освіти ім. Іпполіта Цегельського в Гнєзно

Наукове співробітництво

Угода про наукове співробітництво
2016 р.
(безстрокова)

Участь у конференціях, обмін публікаціями.
Академічна мобільність студентів та викладачів

Республіка Польща

Державна Вища Школа Професійної Освіти імені Яна Амоса Коменського в м. Лєшно

Наукове співробітництво,
мобільність студентів

Угода про співробітництво
08.11.2010 р.
(безстрокова)

Обмін осіб, наукові стажування, організація наукових семінарів, конференцій, проведення спільних досліджень, обмін науковою інформацією

Республіка Польща

Державна Вища Школа Професійної Освіти імені Яна Амоса Коменського в м. Лєшно

Академічний обмін студентів та викладачів

Міжінституційна угода в рамках програми Еразмус+ 

2014-2021 рр.

Академічний обмін студентів та викладачів

Республіка Польща

Інститут філології Державної вищої професійної школи в Плоцьку

Співпраця між кафедрами англійської мови та кафедрою іноземних мов УДПУ ім. Павла Тичини та Інститутом філології Державної вищої професійної школи в Плоцьку

Порозуміння про співпрацю

03.06.2005 р.

(безстрокове)

Організація спільних заходів наукового характеру;

обмін науковими працівниками та студентами

Республіка Польща

Вища школа бізнесу в Домброві Гурнічій

Підвищення ефективності навчально-методичної, виховної та науково-дослідницької діяльності у підготовці фахівців, зміцнення дружніх відносин

Угода про співробітництво
березень 2018 р. (безстрокова)

Академічна мобільність студентів, викладачів та адміністрації; проведення лекцій та практичних занять; спільна робота над підручниками, науковими матеріалами, монографіями тощо; спільне проведення наукових досліджень, організація заходів науково-практичного та культурного спрямування

Республіка Польща

Поморська вища школа у Старогарді Гданському

Зміцнення дружніх відносин та взаєморозуміння, з метою підвищення ефективності навчально-методичної, виховної, науково-дослідницької діяльност

Угода про 

наукове співробітництво:
29.10.2014 р.
(безстрокова)

Обмін студентами, проведення лекцій та практичних занять, спільне проведення наукових досліджень і конференцій

Республіка Польща

Гуманітарно-економічна академія в Лодзі

Наукове та навчально-методичне співробітництво

Угода про співробітництво
лютий 2018 р.
(безстрокова)

Академічна мобільність студентів, викладачів, адміністрації; проведення лекцій та практичних занять на базі другої Сторони; спільна робота над підручниками, науковими матеріалами, монографіями; спільне проведення наукових досліджень, організація заходів науково-практичного та культурного спрямування

Республіка Польща

Вища школа менеджменту в Легніци

Обмін досвідом у сфері наукових досліджень

Угода про співробітництво
05.05.2012 р.
(безстрокова)

Участь у конференціях, обмін публікаціями

Республіка Польща

Вища школа суспільних наук у Познані

Обмін досвідом і результатами навчальної діяльності та організація спільних семінарів і конференцій з метою обміну науковою інформацією

Угода про співробітництво
03.09.2008 р.
(безстрокова)

Участь у конференціях, обмін публікаціями

Республіка Польща

Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині

Обмін досвідом у підготовці фахівців

Угода про співробітництво
24.07.2017 р.
(безстрокова)

Обмін інформацією, публікаціями, науково-методичними матеріалами, навчальними планами, проведення спільних досліджень

Республіка Польща

Вища лінгвістична школа у Ченстохові

Підвищення ефективності навчально-методичної, виховної та науково-дослідницької діяльності у підготовці фахівців, зміцнення дружніх відносин

Угода про співробітництво 05.12.2016 р.
(безстрокова)

Академічна мобільність студентів, викладачів та адміністрації; проведення лекцій та практичних занять; спільна робота над підручниками, науковими матеріалами, монографіями тощо;
Спільне проведення наукових досліджень, організація заходів науково-практичного та культурного спрямування

Республіка Польща

Вища лінгвістична школа у Ченстохові

Розвиток наукових зв’язків, поширення на національному та міжнародному рівнях результатів науково-дослідницької роботи

Генеральна угода про співпрацю в сфері наукових досліджень

03.02.2021 р.

Обмін досвідом в рамках двосторонніх зустрічей між фахівцями, участь у міжнародних і національних проєктах, публікація наукових робіт у виданнях установ, дружні відносини між вченими

Республіка Польща

Товариство поляків в Умані “Огніско”

Координація польсько-української співпраці в галузі освіти і культури та популяризації польської культури в Україні

Угода про співпрацю

13.06.2008 р.

(безстрокова)

Організація роботи курсів по вивченню польської мови; спільна організація заходів, розробка і укладання спільних проєктів 

Республіка Польща

Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові

Розширення взаємних зв’язків, що здійснюються в галузях наукових досліджень та освітньої діяльності

Угода про співробітництво

04.03.2008 р.

(безстрокова)

Обмін науковою інформацією і науковими досягненнями; організація спільних семінарів, конференцій і симпозіумів; обмін студентами і викладачами; підготовка та публікація спільних збірок наукових праць 

Республіка Польща

Міський будинок культури в м. Ланьцут

Розширення культурного і мистецького обміну 

Договір про співробітництво

13.11.2013 р.

(безстроковий)

Організація творчих фестивалів і спеціалізованих виставок; проведення спільних семінарів і культурних конференцій, збереження історичної спадщини та взаємне збагачення двох культур

Республіка Польща

Інститут філології Державної вищої професійної школи в Плоцьку

Співпраця між кафедрами англійської мови та кафедрою іноземних мов УДПУ ім. Павла Тичини та Інститутом філології Державної вищої професійної школи в Плоцьку

Порозуміння про співпрацю

03.06.2005 р.

(безстрокове)

Організація спільних заходів наукового характеру;

обмін науковими працівниками та студентами

Республіка Польща,
Китай,
Марокко,
Казахстан,
Республіка Корея
Україна

Державна Вища Школа Професійної Освіти імені Яна Амоса Коменського в м. Лєшно, Шеньчженський університет, Міжнародна асоціація “Exulant”, Державний університет імені Шакаріма, Кюндонзький університет, Швейцарська школа прикладних наук по економіці та менеджменту, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Міжнаціональне порозуміння

Жовтень 2019 р. (безстрокова)

Подальший розвиток багатостороннього співробітництва

Сербія

Нішський університет, педагогічний факультет, м. Враньє

Розвиток міжнародної освітньої співпраці та освітніх обмінів

Міжінституційна угода про освітню і наукову співпрацю

13.11.2014 –
13.11.2024 рр.

Участь у конференціях, обмін публікаціями

Сполучені Штати Америки

Корпус Миру Сполучених Штатів в Україні

Співпраця в процесі навчання студентів та обміну досвідом з вчителями в галузі викладання англійської мови 

Угода про співпрацю в рамках Проєкту навчання англійської мови

19.07.2012 р.

(безстрокова)

Задоволення професійних потреб у технічних знаннях, поширення серед українців знання  про американський народ, сприяння кращому розумінню українського народу американцями

Таджикистан

Таджицький аграрний

університет імені Шіріншо

Шотемур

Співпраця

спрямована на

розробку

наукових

досліджень та

освітню

діяльність

організацій, обмін

інформацією,

академічний

обмін студентами

та викладачами;

надання освітніх

послуг студентам

за

спеціальностями

бакалавра,

магістра, доктора філософії та

подвійного

диплому за

відповідними

спеціальностями

Договір про

співробітництво у

сфері освіти і

науки

06.04.2021 р.

(безстроковий)

Академічний обмін

студентів та викладачів;

підвищення наукової

кваліфікації викладачів;

проходження науково-

практичних стажувань

студентами; залучення

іноземних учених

докторантів, як наукових

консультантів;

обмін публікаціями та

матеріалами про

поточні дослідження;

організація

двосторонніх спільних

семінарів, науково-

практичних конференцій та форумів;

спільні заявки на

участь в конкурсах на

грантове фінансування

наукових досліджень;

здійснення спільних

дослідницьких

проєктів, програм,

патентних досліджень;

видання публікацій та

наукових статей;

обмін досвідом щодо

впровадження та

розвитку передових

інноваційних

технологій

Таджикистан

Таджицький державний

педагогічний університет

імені Садридіна Айні

Співпраця спрямована на розробку наукових

досліджень та освітню

діяльність організацій, обмін інформацією,

академічний обмін студентами та викладачами; надання освітніх послуг студентам за

спеціальностями

бакалавра, магістра, доктора філософії та

подвійного диплома за

відповідними

спеціальностями

Договір про

співробітництво у

сфері освіти і

науки

Термін дії:

06.04.2021 р.

(безстроковий)

Академічний обмін

студентів та викладачів;

підвищення наукової

кваліфікації викладачів;

проходження науково-

практичних стажувань

студентами; залучення

іноземних учених

докторантів, як наукових

консультантів;

обмін публікаціями та

матеріалами про

поточні дослідження;

організація двосторонніх спільних семінарів, науково-практичних

конференцій та форумів;

спільні заявки на участь в конкурсах на грантове фінансування наукових досліджень; здійснення спільних дослідницьких

проєктів, програм, патентних досліджень;

видання публікацій та

наукових статей; обмін досвідом щодо впровадження та розвитку передових інноваційних

технологій

Таджикистан

Таджицький інститут

фізичної культури імені

Саідмумина Рахімова

Забезпечення розвитку

науково-технічного,

соціально-економічного, екологічних та

гуманітарних знань шляхом ефективного

використання педагогічного,

методичного і наукового потенціалу

Договір про

співробітництво

Термін дії:

06.04.2021-

31.12.2028 рр.

Розробка навчальних

планів; викладання,

дослідження і розробка

програм щодо спільного навчання; впровадження електронного, мобільного та дистанційного

навчання; забезпечення

академічної мобільності для науково-педагогічного складу; спільне видання статей, навчальних посібників та

довідників; організація

спільних наукових

конференцій, семінарів,

симпозіумів, круглих

столів; спільні науково-

дослідні роботи; розвиток інституційних відносин в цілях підвищення якості

вищої освіти; збагачення

міжкультурної свідомості студентів і науково-педагогічного

складу

Туреччина

Університет Аланья Аладдін Кейкубат

Культурне та освітнє співробітництво між Туреччиною та Україною

Протокол програми академічних обмінів “Mevlana”

17.02.2017 – 17.02.2022 рр.

Участь у семінарах, конференціях, симпозіумах; обмін публікаціями; обмін студентами

Туреччина

Університет Білежик Шейх Едебалі

Культурне та освітнє співробітництво між Туреччиною та Україною

Протокол програми академічних обмінів 

“Mevlana”

21.05.2019 -

21.05.2024 рр.

Участь у семінарах, конференціях, симпозіумах, обмін публікаціями, обмін студентами

Туреччина


Університет Анталії Білім

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Культурне та освітнє співробітництво між Туреччиною та Україною

Протокол про міжнародне освітнє співробітництво
09.02.2018 р.
(безстрокова)

Участь у семінарах, конференціях, симпозіумах, обмін публікаціями, обмін студентами

Узбекистан

Джизакський державний педагогічний інститут

Співпраця у сфері наукових досліджень, розвиток академічних контактів між науковими співробітниками 

Угода про співпрацю
20.05.2007 р.
(безстрокова)

Організація консультацій, взаємних візитів, лекцій; участь у конференціях і симпозіумах, науково-дослідна робота, обмін науковими публікаціями, участь у спільних проєктах та грантах, проведення спільних днів культури

Узбекистан

Науково-дослідний інститут педагогічних наук ім. Т. Н. Ніязі, м. Ташкент

Співпраця у сфері наукових досліджень, розвиток академічних контактів між науковими співробітниками

Угода про співробітництво
20.07.2007 р.
(безстрокова)

Організація консультацій, взаємних візитів, лекцій; участь у конференціях і симпозіумах, науково-дослідна робота, обмін науковими публікаціями, участь у спільних проєктах та грантах, проведення спільних днів культури 

Узбекистан

Ургенчський державний університет

Підвищення ефективності навчально-методичної, виховної та науково дослідницької діяльності у підготовці фахівців, зміцнення дружніх відносин

Угода про співробітництво
15.12.2018 р.
(безстрокова)

Академічна мобільність студентів, викладачів; відрядження для адміністрації; проведення лекцій та практичних занять; робота над підручниками, науковими матеріалами, монографіями тощо; спільне проведення наукових досліджень

Чехія

Університет Південної Богемії

Розширення наукових контактів і партнерства між закладами

Угода про партнерство, співробітництво та науковий обмін
2021 р.

Офіційні відрядження професорсько-викладацького складу, обмін науковою та науково-методичною літературою, академічна мобільність студентів та викладачів

Єгипет Александрійський Університет Підвищення ефективності навчально-методичної, виховної та науково-дослідницької діяльності у підготовці фахівців, зміцнення дружніх відносин Угода про партнерство, співробітництво та науковий обмін Академічна мобільність студентів, викладачів; відрядження для адміністрації; проведення лекцій та практичних занять; робота над підручниками, науковими матеріалами, монографіями тощо; спільне проведення наукових досліджень

 

МІЖНАРОДНІ НАУКОВІ, ОСВІТНІ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРОЄКТИ
ІЗ ЗАКОРДОННИМИ ТА УКРАЇНСЬКИМИ ПАРТНЕРСЬКИМИ УСТАНОВАМИ

Країна-партнер

Установа-партнер

Тема співробітництва

Документ про співробітництво

Практичні результати

1

Велика Британія

Британська Рада в Україні

Співпраця з Британською Радою у програмі Британської Ради «Активні громадяни»

Угода про партнерство 

01.06.2019 – 31.03.2020 р.

Впровадження нових власних проєктів соціальної дії, направлених на вирішення суспільно важливих питань Уманської громади

2 Велика Британія QS World University Rankings Участь у міжнародному рейтингу університетів світу.

Угода про партнерство

16.12.2021
(Безстрокова)

Популяризація університету на світовій арені, запрошення іноземних студентів та викладачів на навчання, викладання та стажування 

2

Європейський Союз
Міністерство освіти і науки України

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Університет Деусто,
Гірничо-металургійна академія імені Станіслава Сташиця,
Кіпрський університет, Київський університет імені Бориса Грінченка, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
Південно-український національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, ТЗОВ “Quality Ukraine”.

MoPED –№ 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP KA2 CBHE
Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання

Меморандум для активізації співпраці в рамках спільного проєкту ЄС Erasmus+ № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP KA2 CBHE

Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання
15.10.2017 – 14.10.2020 рр.

Осучаснення навчальних програм для педагогічних шкіл України; розробка нових акредитованих дисциплін та навчальних матеріалів з науки, техніки, інженерії, мистецтва та математики

3

Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії

Британська рада в Україні (Відділ з питань культури Посольства Великої Британії)

Домовленість продовжити строк дії Договору до «01» липня 2020 р.

(в рамках програми “Student Action”)

Додаткова угода №1 до Договору про надання благодійного внеску №G8/11/19-01 від «08» листопада 2019 року

Складання та надання Британській Раді підсумкового описового звіту, який повинен містити повну інформацію про виконання проєкту

4

Україна
CSR Ukraine

Центр “Розвиток корпоративної соціальної відповідальності

Програма “Healthy Challenge”

Акт передачі-приймання матеріальних цінностей
19.09.2019 р.

Переможці програми CSR Ukraine “Healthy Challenge”,  отримали міні-грант на суму 15 тис. грн

5

Україна

Британська Рада в Україні

Британська Рада в Україні

Вимоги благодійного внеску Британської ради для реалізації проєкту

Договір про надання благодійного внеску

08.11.2019 -

31.05.2020 рр.

Надання благодійного внеску

 

ДОГОВОРИ З КОМПАНІЯМИ Й ПІДПРИЄМСТВАМИ

Країна-партнер

Установа-партнер

Тема співробітництва

Документ про співробітництво

Практичні результати

1

Ізраїль

Всеізраїльське об’єднання вихідців із України

Проведення спільних культурних заходів, наукових конференцій і семінарів

Угода про співробітництво
03.02.2011 р.
(безстрокова)

Участь у конференціях,
обмін публікаціями 

2

Китай

Пекінська компанія з розвитку науки та технологій «Жундединчхен»

Прагнення розвивати й розширювати міжнародне співробітництво у сфері інноваційних технологій

Термін дії
вересень 2016-
2021рр.

Проведення спільних заходів, організація спільної діяльності, залучення вітчизняних та міжнародних грантів

3

Китай

Ханчжоу Дін’їн Закордонних Освітніх послуг Ко., Лтд

Співробітництво з набору іноземних громадян на навчання

Договір про співробітництво

12.03.2021-

12.03.2026 рр.

Зарахування іноземних громадян слухачами підготовчого відділення і студентами та надання освітніх послуг 

4

Пакистан

Компанія “Міан Бразерс Нерзері” (Mian Brothers Nursery)

Обмін досвідом і результатами навчальної діяльності та організація спільних семінарів і конференцій з метою обміну науковою інформацією

Угода про співробітництво
16.10.2007 р.
(безстрокова)

Читання гостьових лекцій

5

Угорщина

Приватне підприємство «Cerevisa Kft»

Проведення науково-дослідної роботи щодо актуальних питань розвитку малого середнього бізнесу, нових форм підготовки кадрів та формування активної громадянської позиції у молоді

Угода про співробітництво
15.10.2009 р.
(безстрокова)

Участь у роботі Бізнес-інкубатора

6

Болгарія

Компанія “INTERNOBEN”, м. Варна

Проходження практики із наданням робочого місця в готелях Болгарії (“Св. Константин і Олена”, “Золоті піски”, “Албена”)

Договір про співпрацю 

Термін дії

05.04.2021 – 05.04.2024 рр.

(автоматична пролонгація на наступні 3 роки)

Проходження практики із наданням робочого місця