Загальноуніверситетські підрозділи
library.udpu.edu.ua – Бібліотека університету
nauka.udpu.edu.ua – Науковий портал
ukris.udpu.edu.ua – Українсько-ізраїльський центр освіти, науки і культури
profcom.udpu.edu.ua – Профком університету
business.udpu.edu.ua – Бізнес-центр
dspace.udpu.edu.ua – Інституційний репозитарій
dls.udpu.edu.ua – Система дистанційного навчання
pkoc.udpu.edu.ua – Польський культурно-освітній центр
sukhomlynsky.udpu.edu.ua – Науково-дослідна лабораторія "В.О. Сухомлинський і школа ХХІ століття"
military.udpu.edu.ua – Підготовка офіцерів запасу
utcec.udpu.edu.ua – Українсько-туркменський культурно-освітній центр

 

Інститути, факультети
econom.udpu.edu.ua – Інститут економіки та бізнес-освіти
fdo.udpu.edu.ua – Факультет дошкільної та спеціальної освіти
ff.udpu.edu.ua – Факультет філології та журналістики
ffv.udpu.edu.ua – Факультет фізичного виховання
fld.udpu.edu.ua – Факультет іноземних мов
fmf.udpu.edu.ua – Факультет фізики, математики та інформатики
fpo.udpu.edu.ua – Факультет початкової освіти
fspo.udpu.edu.ua – Факультет соціальної та психологічної освіти
history.udpu.edu.ua – Історичний факультет
mpf.udpu.edu.ua – Факультет мистецтв
pgf.udpu.edu.ua – Природничо-географічний факультет
tpf.udpu.edu.ua – Факультет професійної та технологічної освіти
www.kukim.org – Канівський фаховий коледж культури і мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

 

Кафедри
informatika.udpu.edu.ua – Кафедра інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій
kafam.udpu.edu.ua – Кафедра англійської мови та методики її викладання
kaftim.udpu.edu.ua – Кафедра теорії та практики іноземних мов
kafinm.udpu.edu.ua – Кафедра іноземних мов
ktmnt.udpu.edu.ua – Кафедра технологічної освіти
chemistry.udpu.edu.ua – Кафедра хімії, екології та методики їх навчання
biology.udpu.edu.ua – Кафедра біології та методики її навчання
geography.udpu.edu.ua – Кафедра географії та методики її навчання
famv.udpu.edu.ua – Кафедра фізики та астрономії і методики їх викладання
kvm.udpu.edu.ua – Кафедра вищої математики та методики навчання математики
kttd.udpu.edu.ua – Кафедра технiко-техногологiчних дисциплiн, охорони працi та безпеки життєдіяльності
kpokt.udpu.edu.ua – Кафедра професійної освіти та технологій за профілями
fspo.udpu.edu.ua – Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
fspo.udpu.edu.ua – Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту
fspo.udpu.edu.ua – Кафедра психології

 

Студентські сайти
stud.udpu.edu.ua – Студентський портал університету 
studmpf.udpu.edu.ua – Студентський портал факультету мистецтв

 

Сайти журналів університету
ipa.udpu.edu.ua – Історико-педагогічний альманах
library.udpu.org.ua – Порівняльно-педагогічні студії
eh.udpu.edu.ua – Економічні горизонти
usj.udpu.edu.ua – Уманська старовина
srso.udpu.edu.ua – Журнал “Соціальна робота та соціальна освіта”
psv.udpu.edu.ua – Збірник наукових праць “Проблеми підготовки сучасного вчителя”
psyj.udpu.edu.ua – Психологічний журнал

 

Сайти збірників університету
psv.udpu.edu.ua – Проблеми підготовки сучасного вчителя
pss.udpu.edu.ua – Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи
znp.udpu.edu.ua – Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету
fch.udpu.edu.ua – Філологічний часопис