Відділ міжнародних зв'язків є структурним підрозділом Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Основне призначення відділу полягає у встановленні та розширенні міжнародних зв'язків із закордонними навчальними закладами для взаємовигідного співробітництва, розвитку міжнародних відносин університету для його інтеграції у світову та європейську систему освіти та зростання авторитету у світі.

Основні завдання відділу:

  • організація міжнародної діяльності Університету, розробка методів її здійснення, підготовка проектів угод та інших документів з реалізації завдань Університету в сфері міжнародних зв’язків;
  • налагодження контактів із закордонними навчальними та науково-дослідними закладами, агенціями, асоціаціями, посольствами іноземних держав, а також їх представництвами в Україні;
  • підготовка проектів угод про співробітництво Університету із зарубіжними навчальними закладами та міжнародними організаціями в галузі наукової, навчальної, консультаційної діяльності, організація та контроль за виконанням положень підписаних угод;
  • організація та забезпечення міжнародної академічної мобільності викладачів та здобувачів вищої освіти, підвищення рівня кваліфікації викладачів університету шляхом координації наукових контактів із закладами освіти зарубіжних країн в рамках міжнародних освітніх та наукових програм на підставі угод про співпрацю з університетами-партнерами та іноземними науковими освітніми організаціями;
  • надання необхідної організаційної та методичної допомоги структурним підрозділам, факультетам і кафедрам у встановленні та підтримці міжнародних зв'язків;
  • здійснення інформаційної та рекламної роботи з метою пошуку нових університетів-партнерів та розширення географії міжнародних зв'язків УДПУ імені Павла Тичини;
  • проведення прийомів офіційних іноземних делегацій та окремих фахівців згідно з розпорядженням ректора та вимогами протоколу;
  • активізація участі структурних підрозділів університету в міжнародних освітніх та наукових проектах.