Макс обсяги держзамовлення на прийом Сторінка 1

Макс обсяги держзамовлення на прийом Сторінка 2

Макс обсяги держзамовлення на прийом Сторінка 3

Обсяг державного замовлення за освітнім ступенем бакалавр (вступ на основі ОКР молодший спеціаліст/ОС молодший бакалавр)

шифр

спеціальність

денна форма навчання

заочна форма навчання

012

Дошкільна освіта

15

12

013

Початкова освіта

12

13

014.01

Середня освіта (Українська мова і література)

15

8

014.021

Середня освіта (Англійська мова і література)

10

2

014.04

Середня освіта (Математика)

10

1

014.05

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

5

1

014.06

Середня освіта (Хімія)

3

0

014.07

Середня освіта (Географія)

4

2

014.08

Середня освіта (Фізика)

3

1

014.09

Середня освіта (Інформатика)

7

1

014.10

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

8

2

014.11

Середня освіта (Фізична культура)

10

10

014.12

Середня освіта (Образотворче мистецтво)

3

0

014.13

Середня освіта (Музичне мистецтво)

1

0

014.15

Середня освіта (Природничі науки)

8

1

015.37

Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

3

0

015.39

Професійна освіта (Цифрові технології)

9

0

024

Хореографія

2

0

025

Музичне мистецтво

2

0

051

Економіка

1

0

071

Облік і оподаткування

1

0

072

Фінанси, банківська справа та страхування

1

0

073

Менеджмент

1

0

075

Маркетинг

2

0

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1

0

091

Біологія

0

0

101

Екологія

2

0

231

Соціальна робота

3

0

241

Готельно-ресторанна справа

1

0

242

Туризм

1

0

 

Обсяг державного замовлення за освітнім ступенем магістр

шифр

спеціальність

денна форма навчання

заочна форма навчання

012

Дошкільна освіта

20

15

013

Початкова освіта

10

15

014.01

Середня освіта (Українська мова і література)

25

15

014.021

Середня освіта (Англійська мова і література)

18

3

014.03

Середня освіта (Історія)

10

3

014.04

Середня освіта (Математика)

18

3

014.05

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

10

2

014.06

Середня освіта (Хімія)

4

0

014.07

Середня освіта (Географія)

7

2

014.08

Середня освіта (Фізика)

8

0

014.09

Середня освіта (Інформатика)

20

3

014.10

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

6

2

014.11

Середня освіта (Фізична культура)

20

3

014.12

Середня освіта (Образотворче мистецтво)

10

0

014.13

Середня освіта (Музичне мистецтво)

5

0

014.15

Середня освіта (Природничі науки)

5

0

015.37

Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

5

0

015.39

Професійна освіта (Цифрові технології)

15

2

016.01

Спеціальна освіта (Логопедія)

10

2

025

Музичне мистецтво

3

0

032

Історія та археологія

5

5

035

Філологія

1

0

035

Філологія

1

0

051

Економіка

2

0

053

Психологія

7

0

071

Облік і оподаткування

2

0

072

Фінанси, банківська справа та страхування

2

1

073

Менеджмент

7

1

075

Маркетинг

4

0

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

2

0

231

Соціальна робота

10

2

241

Готельно-ресторанна справа

2

0

242

Туризм

2

1

Обсяг державного замовлення на підготовку науково-педагогічних кадрів

АСПІРАНТУРА

шифр

галузь

денна форма навчання

заочна форма навчання

01

Освіта/Педагогіка

2

1

03

Гуманітарні науки

1

0

05

Соціальні та поведінкові науки

1

0

07

Управління та адміністрування

1

0

23

Соціальна робота

1

0

 

Обсяг державного замовлення на підготовку науково-педагогічних кадрів

ДОКТОРАНТУРА

шифр

галузь

очна

01

Освіта/Педагогіка

1

05

Соціальні та поведінкові науки

0

23

Соціальна робота

1